133

ד"ר קובי שגיא - Wordpress

Posted by ellahart111 19 days ago Category News
https://kobisagi01.wordpress.com — ד"ר קובי שגיא - Wordpress
הרטבה אינה באשמת הילדים, ואינה נגרמת ממחלות כלשהן. ההרטבה היא "כאב ראש" משמעותי בחייהם של ההורים בימינו. גם אם אין סיבה מסוימת מדוע ההרטבה מתרחשת, מדובר בתופעה העוברת בתורשה. בעיה זו יכולה לפגוע בנפשם של הילדים הסובלים ממנה וגם בהורים. ד"ר קובי שגיא הצביע על ההרטבה כתופעה בשלבי ההתפתחות.
https://kobisagi01.wordpress.com/

Who Voted for this Story

 1. Avatar ellahart111
 2. Avatar azeene01
 3. Avatar carlchapman01
 4. Avatar charlesriley84
 5. Avatar ciara01
 6. Avatar augusteagle4
 7. Avatar llamacity59
 8. Avatar quillnoise76
 9. Avatar rat1shop
 10. Avatar person2flowe
 11. Avatar spongeramie1
 12. Avatar jamgrass6
 13. Avatar gearsystem6
 14. Avatar straw62cone
 15. Avatar peanut00cow
 16. Avatar letter42alle
 17. Avatar wounddancer6
 18. Avatar markdimple40
 19. Avatar coach69hat
 20. Avatar minedime62
 21. Avatar humor9sauce
 22. Avatar sofaeditor4
 23. Avatar mother61age
 24. Avatar europedish72
 25. Avatar trout30bait
 26. Avatar cafe4find
 27. Avatar orchid0coke
 28. Avatar roof7steel
 29. Avatar quillmenu59
 30. Avatar crocuschef3
 31. Avatar lilac61drink
 32. Avatar touch32trail
 33. Avatar parcel83spad
 34. Avatar reason06math
 35. Avatar wingcheese21
 36. Avatar workage59
 37. Avatar sword70anima
 38. Avatar riverschool0
 39. Avatar smashcopper3
 40. Avatar second6judge
 41. Avatar gender2save
 42. Avatar cook5cd
 43. Avatar lock70doubt
 44. Avatar wren5shame
 45. Avatar oak2attic
 46. Avatar grass4pocket
 47. Avatar card43ounce
 48. Avatar branch37tank
 49. Avatar ghana9east
 50. Avatar twine92clove
 51. Avatar pair13relish
 52. Avatar enginepet7
 53. Avatar cactus0pest
 54. Avatar town8friday
 55. Avatar Plaxu3border
 56. Avatar stitchgarden
 57. Avatar teeth52kite
 58. Avatar nepal5deer
 59. Avatar oak93bomber
 60. Avatar burstleo10
 61. Avatar grapetext20
 62. Avatar pepperwasher
 63. Avatar markrayon23
 64. Avatar zipper90soap
 65. Avatar broker8patio
 66. Avatar hyenachard1
 67. Avatar cement0goal
 68. Avatar soup79pimple
 69. Avatar pointtrowel0
 70. Avatar mondayeffect
 71. Avatar edge8cycle
 72. Avatar group2mouse
 73. Avatar kale7fish
 74. Avatar korean1coppe
 75. Avatar soupcloset7
 76. Avatar benchemery50
 77. Avatar swing49dew
 78. Avatar jeff47arm
 79. Avatar crocus13chic
 80. Avatar adultturkey5
 81. Avatar pikesink8
 82. Avatar anger5spoon
 83. Avatar slicecan7
 84. Avatar orange43rada
 85. Avatar dollzipper17
 86. Avatar lindalumber5
 87. Avatar cougartip5
 88. Avatar congamarch1
 89. Avatar ton0stream
 90. Avatar studyscrew08
 91. Avatar coastcloudy5
 92. Avatar muscle3daisy
 93. Avatar jamwolf1
 94. Avatar effectcherry
 95. Avatar beautyloss0
 96. Avatar paste02jump
 97. Avatar oak26forest
 98. Avatar ashwillow0
 99. Avatar horse6elbow
 100. Avatar chalk2flute
 101. Avatar karenorgan4
 102. Avatar washer0wrenc
 103. Avatar batteller0
 104. Avatar stoolegg58
 105. Avatar frenchhen3
 106. Avatar deer1need
 107. Avatar leg90goose
 108. Avatar firestore7
 109. Avatar streamblue54
 110. Avatar holesun90
 111. Avatar springlathe4
 112. Avatar stream1coast
 113. Avatar tricksquash5
 114. Avatar daniel52epox
 115. Avatar truckloss9
 116. Avatar cent1prose
 117. Avatar bengalburma6
 118. Avatar ronaldearth4
 119. Avatar fall42file
 120. Avatar turkeyfruit9
 121. Avatar valleycrayon
 122. Avatar table8ocean
 123. Avatar offerindex8
 124. Avatar party6horse
 125. Avatar coursejeff82
 126. Avatar banjo45perch
 127. Avatar jeans53drive
 128. Avatar weederboat6
 129. Avatar oyster94plow
 130. Avatar zebracamel4
 131. Avatar cancergirl2
 132. Avatar frown8plier
 133. Avatar sheeptongue5

Copyright

© 2017 MootIn.com

Theme by 1look4.com

Thank you for visiting

We thank all the visitors for visiting our website and hope you find our website helpful.

Where to go from here ?

http://coolpot.com

http://mootin.com