133

ד"ר קובי שגיא - Wordpress

Posted by ellahart111 679 days ago Category News
https://kobisagi01.wordpress.com — ד"ר קובי שגיא - Wordpress
הרטבה אינה באשמת הילדים, ואינה נגרמת ממחלות כלשהן. ההרטבה היא "כאב ראש" משמעותי בחייהם של ההורים בימינו. גם אם אין סיבה מסוימת מדוע ההרטבה מתרחשת, מדובר בתופעה העוברת בתורשה. בעיה זו יכולה לפגוע בנפשם של הילדים הסובלים ממנה וגם בהורים. ד"ר קובי שגיא הצביע על ההרטבה כתופעה בשלבי ההתפתחות.
https://kobisagi01.wordpress.com/

Who Voted for this Story

 1. Avatar ciara01
 2. Avatar azeene01
 3. Avatar person2flowe
 4. Avatar frenchhen3
 5. Avatar carlchapman01
 6. Avatar charlesriley84
 7. Avatar ashwillow0
 8. Avatar ghana9east
 9. Avatar mondayeffect
 10. Avatar workage59
 11. Avatar ton0stream
 12. Avatar gearsystem6
 13. Avatar letter42alle
 14. Avatar riverschool0
 15. Avatar oak2attic
 16. Avatar markdimple40
 17. Avatar lindalumber5
 18. Avatar smashcopper3
 19. Avatar wounddancer6
 20. Avatar sword70anima
 21. Avatar slicecan7
 22. Avatar quillnoise76
 23. Avatar twine92clove
 24. Avatar beautyloss0
 25. Avatar orchid0coke
 26. Avatar banjo45perch
 27. Avatar ronaldearth4
 28. Avatar soup79pimple
 29. Avatar offerindex8
 30. Avatar weederboat6
 31. Avatar nepal5deer
 32. Avatar spongeramie1
 33. Avatar grapetext20
 34. Avatar broker8patio
 35. Avatar muscle3daisy
 36. Avatar bengalburma6
 37. Avatar enginepet7
 38. Avatar adultturkey5
 39. Avatar hyenachard1
 40. Avatar studyscrew08
 41. Avatar paste02jump
 42. Avatar soupcloset7
 43. Avatar europedish72
 44. Avatar fall42file
 45. Avatar tricksquash5
 46. Avatar congamarch1
 47. Avatar valleycrayon
 48. Avatar zipper90soap
 49. Avatar oyster94plow
 50. Avatar straw62cone
 51. Avatar ellahart111
 52. Avatar parcel83spad
 53. Avatar karenorgan4
 54. Avatar pair13relish
 55. Avatar oak93bomber
 56. Avatar reason06math
 57. Avatar Plaxu3border
 58. Avatar llamacity59
 59. Avatar batteller0
 60. Avatar group2mouse
 61. Avatar quillmenu59
 62. Avatar touch32trail
 63. Avatar trout30bait
 64. Avatar minedime62
 65. Avatar branch37tank
 66. Avatar humor9sauce
 67. Avatar lock70doubt
 68. Avatar wren5shame
 69. Avatar streamblue54
 70. Avatar pikesink8
 71. Avatar crocuschef3
 72. Avatar lilac61drink
 73. Avatar cook5cd
 74. Avatar crocus13chic
 75. Avatar stream1coast
 76. Avatar stitchgarden
 77. Avatar mother61age
 78. Avatar orange43rada
 79. Avatar benchemery50
 80. Avatar leg90goose
 81. Avatar dollzipper17
 82. Avatar cougartip5
 83. Avatar sheeptongue5
 84. Avatar augusteagle4
 85. Avatar truckloss9
 86. Avatar cactus0pest
 87. Avatar rat1shop
 88. Avatar pepperwasher
 89. Avatar peanut00cow
 90. Avatar jamgrass6
 91. Avatar jeans53drive
 92. Avatar coach69hat
 93. Avatar burstleo10
 94. Avatar kale7fish
 95. Avatar sofaeditor4
 96. Avatar cafe4find
 97. Avatar roof7steel
 98. Avatar wingcheese21
 99. Avatar anger5spoon
 100. Avatar second6judge
 101. Avatar grass4pocket
 102. Avatar card43ounce
 103. Avatar gender2save
 104. Avatar teeth52kite
 105. Avatar town8friday
 106. Avatar zebracamel4
 107. Avatar markrayon23
 108. Avatar cement0goal
 109. Avatar edge8cycle
 110. Avatar pointtrowel0
 111. Avatar korean1coppe
 112. Avatar swing49dew
 113. Avatar jeff47arm
 114. Avatar cent1prose
 115. Avatar effectcherry
 116. Avatar coastcloudy5
 117. Avatar jamwolf1
 118. Avatar oak26forest
 119. Avatar chalk2flute
 120. Avatar stoolegg58
 121. Avatar daniel52epox
 122. Avatar horse6elbow
 123. Avatar washer0wrenc
 124. Avatar deer1need
 125. Avatar firestore7
 126. Avatar holesun90
 127. Avatar springlathe4
 128. Avatar turkeyfruit9
 129. Avatar table8ocean
 130. Avatar coursejeff82
 131. Avatar party6horse
 132. Avatar frown8plier
 133. Avatar cancergirl2

Copyright

© 2019 MootIn.com

Theme by 1look4.com

Thank you for visiting

We thank all the visitors for visiting our website and hope you find our website helpful.

Where to go from here ?

http://coolpot.com

http://mootin.com