23

מרפאות לטיפול בהרטבה - ד"ר קובי שגיא

Posted by joanluke01 76 days ago Category News
http://makom-m.cet.ac.il — מרפאות לטיפול בהרטבה - ד"ר קובי שגיא
ביום, בזמן ערות, אנחנו משתמשים במנגנון ההכרתי של המוח (המנגנון הקורטיקלי). בלילה , במצב של שינה, אין פעילות של המערכת ההכרתית ופעולת ההתאפקות נשלטת על- ידי המנגנון התת הכרתי של המוח. מנגנון זה הוא מנגנון של רפלקסים ועל-כך יפורט בפוסט אחר העוסק בגמילה בלילה.
http://makom-m.cet.ac.il/pages/item.asp?s=6&id=238&defid=-1&page=1&item=1006


Copyright

© 2017 MootIn.com

Theme by 1look4.com

Thank you for visiting

We thank all the visitors for visiting our website and hope you find our website helpful.

Where to go from here ?

http://coolpot.com

http://mootin.com